sobota, 28 maj 2022

Historia kościoła

 

     Kościół pw. św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie ma niezwykle bogatą i ciekawą historię. Warto zatem zapoznać się chociażby z jego ogólnymi dziejami. W 1167 r. komes Radosław Odrowąż w zamian za spokój swej duszy przekazał zakonowi Bożogrobców targowisko, karczmę oraz kościół, który zbudowany został wówczas z drewna modrzewiowego. Przy nim znajdować miał się także klasztor z 12 braćmi oraz proboszcz. Niestety świątynia ta nie przetrwała najazdów tatarskich, mających miejsce w 1241 r. oraz na przełomie lat 1259-1260, które zakłóciły harmonijne życie miasteczka i pozostawiły po sobie liczne spustoszenia. Po nich dokonano odbudowy kościoła, który był sporych rozmiarów, lecz podobnie do poprzedniego, wzniesiony z drzewa modrzewiowego. On także uległ zniszczeniu, tym razem został spalony przez Szwedów w 1656 r. Jednak skaryszewscy parafianie nie pozostali na długo pozbawieni kościoła, gdyż dzięki wysiłkowi księdza Adama Rostabowica już w 1663 r. wystawiony został nowy. Był on modrzewiowy, z kamienną posadzką, murowaną zakrystią i sygnaturką. W krótkim czasie okazało się, że świątynia ta jest zbyt mała na potrzeby wiernych. Dlatego ówczesny ks. proboszcz Szymon Erazm Sierzycki zdecydował się na postawienie nowego kościoła, pod budowę którego położono kamień węgielny 27 maja 1691 r. Dodano także jeszcze jednego patrona, którym był św. Erazm. Prace zakończone zostały 20 listopada 1701 r. Chociaż szybko wzniesiono gmach, to konsekracja kościoła miała miejsce dopiero 24 października 1724 r. W wielkim ołtarzu umieszczone zostały relikwie świętych – Jadwigi, patronki Polski i Stanisława, biskupa krakowskiego oraz męczenników – Krzysztofa, Wiktora i Celsa.

     Kościół został zbudowany w stylu barokowym i przez długi czas nie zachodziły istotne zmiany w jego architekturze. Znajduje się w nim wiele cennych elementów wyposażenia (m. in. ołtarz główny, obrazy ołtarzowe). Kościół przetrwał pierwszą i drugą wojnę światową. W ramach dziękczynienia za uchronienie miasta i świątyni od całkowitego zniszczenia, dobudowana została w latach 1949-1952 z inicjatywy ks. proboszcza Stefana Walerego Świetlickiego nowa kaplica chrzcielna i zakrystia. Dzięki niemu zbudowano także salę katechetyczną oraz kaplicę przedpogrzebową, znajdującą się obok kościoła. W 1998 r. staraniem ks. Kan. Bolesława Walendzika pomalowane zostało wnętrze świątyni, kilka lat później odnowiony został główny ołtarz. Ponadto dokonano renowacji zabytkowej kaplicy na cmentarzu grzebalnym. Przy kościele postawiony został także pomnik Jana Pawła II. W 2015 roku kolejny proboszcz ka. kan. dr Dariusz Zbigniew Skrok napisał projekt unijny i uzyskał środki pozwalające wymienić stary dach kościoła, trzydzieści okien, drzwi wejściowe i odnowić portal główny. Ponadto kościół w Skaryszewie został wpisany do szlaku św. Jakuba Ap., który przebiega od warszawy przez Skaryszew, Sandomierz do Krakowa i łączy się z drogami niemieckimi Camino aż do grobu Apostoła w Hiszpanii. W 2017 roku zostało zainstalowane nowoczesne ogrzewanie kościoła oparte na piecach akumulacyjnych. W tym tez roku dokonano odrestaurowania kaplicy Matki Bożej Królowej Pokoju – Pani Skaryszewskiej oraz prezbiterium kościoła. Piękny bark skaryszewskiej świątyni cieszy wszystkich przybywających oraz odwiedzających gościnnie i jest niezwykłą wizytówką miasta i ziemi radomskiej.