czwartek, 18 sierpień 2022

Koło Żywego Różańca

 

„I muszę powiedzieć, że jest modlitwą cudowną,
cudowną w swej prostocie i w swej głębi...
Tak prosta modlitwa różańcowa
bije rytmem życia ludzkiego”.
Jan Paweł II

Koło Żywego Różańca oznacza:

• wspólnotę żywych chrześcijan zjednoczonych wiarą, nadzieją i miłością przy Maryi Różańcowej;
• aktualną, ciągłą, gorliwą - a więc „żywą” ich modlitwę.

„Żywy Różaniec” jest :

• nie zdobytą twierdzą obronną, ponieważ broni jednostkę, rodzinę i społeczeństwo przed duchową zagładą (ateizmem), alkoholizmem, demoralizacją, itd;
• duchowym „napędem”, który pobudza wiernych do praktycznej działalności apostolskiej, np. do pracy wśród ubogich, cierpiących, zaniedbanych religijnie, czy też do dbałości o dom boży, itp.;
• wiarą, nadzieją, miłością przez Maryję pokładaną w Bogu, to wiara w Boga i Bogu, to ufność Jego zbawczemu dziełu, to kochanie Boga i bliźnich;
• życiem wg Ewangelii, która jest fundamentem chrześcijaństwa
• tworzą go żywe róże różańcowe.
Każda z róż liczy 20 osób, z których każda codziennie odmawia „swój” jeden dziesiątek. Tym sposobem codziennie odmawiany jest w róży cały różaniec - wieniec różany ofiarowany Matce Bożej.

Skąd się wziął „Żywy Różaniec”?

Na początku XIX w. we Francji, w Lyonie żyła bardzo pobożna kobieta. Nazywała się Paulina Maria Jaricot. Ponieważ sama była wielką czcicielką Matki Bożej i często się do Niej modliła, zapragnęła rozpowszechnić modlitwę różańcową i przyuczyć społeczeństwo do odmawiania różańca. Mniej więcej od roku 1826 gromadziła osoby, które miały odmawiać codziennie jeden dziesiątek różańca tak, aby 15 osób odmówiło cały różaniec w każdy dzień. Praktyka ta szybko rozeszła się po Francji, a wkrótce na cały świat i tak właśnie powstało Stowarzyszenie Żywego Różańca.
Idąc za wezwaniem Matki Bożej i przykładem Ojca Świętego wierni naszej parafii podjęli dzieło codziennej modlitwy różańcowej. Obowiązkiem każdej z róż jest codzienne rozważanie jednej tajemnicy różańca. Dwadzieścia osób w ten sposób odmawia cały różaniec, a zasługa taka jakby każda z nich odmówiła sama codziennie cały różaniec.
Spotkanie członków Koła Żywego Różańca odbywa się w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 16.15. W trakcie, uczestnicy odmawiają cząstkę różańca po czym wymieniają się tajemnicami różańcowymi. Opiekę duszpasterską nad członkami Kół Żywego Różańca sprawuje ks. Rafał Pawliński. Grupa ta jest swoistym zapleczem modlitewnym parafii.