Oaza Dziecięca i Młodzieżowa

Bliski jest mi ten styl życia,
jaki zaproponował młodym
sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki.
I tego zdania nie zmieniłem.
(…)Bogu dziękuję za ten Ruch”
/Jan Paweł II/

 
Ruch Światło-Życie powstał z inspiracji Ducha Świętego i z realizacji odnowy Kościoła w myśl Soboru Watykańskiego II. Założycielem jest ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). Ruch potocznie zwany Oazą obejmuje ludzi różnego wieku i powołania: dzieci, młodzież, osoby dorosłe różnych stanów: małżeństwa, osoby samotne, kapłanów, zakonników, zakonnice, członków instytutów itd.

Duchowość uczestników Ruchu-Światło Życie wyraża się w ciągłym pogłębianiu osobistej relacji do Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Jest to relacja miłości - całkowitego oddania się Jemu w wierze i posłuszeństwie na wzór Niepokalanej. Mocy do takiego osobowego oddania się udziela Duch Święty. On także jednoczy we wspólnocie żywego Kościoła, w którym każdy człowiek znajduje środowisko swojego wewnętrznego rozwoju oraz przyczynia się do wzrostu Kościoła zgodnie ze swoim powołaniem.

Oaza dziecięca i młodzieżowa

Od roku w naszej parafii odbywają się regularne spotkania dla dzieci chcących się zaangażować we wspólnotę Ruchu Światło-Życie. Dzieci spotkają się w każdy czwartek tygodnia o godzinie 16.30 i rozważają tajemnice z  życia Świętej Rodziny i Świętych Pańskich . W dniach oo 22-24 października będą uczestniczyć w Oazie Modlitwy w ośrodku formacyjnym w Pionkach. W spotkaniach regularnie uczestniczy 20 osób ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Serdecznie zapraszamy do zaangażowanie się w spotkania i przygotowanie do wzięcia udziału w rekolekcjach oazowych w czasie wakacji.

W ciągu roku oaza uczestniczy w życiu parafii poprzez: